Tag: jakość portfela

  • Hipoteki spłacają się coraz słabiej: gwałtowne pogorszenie

    W marcu 2023 wartość kredytów hipotecznych, które przestały być spłacane terminowo, przekroczyła 700 mln zł. Trend pogorszenia jakości portfela trwa już niemal rok. Przyczyny takiego stanu rzeczy to wysokie stopy procentowe, spadające realne dochody oraz strategie części kredytobiorców 'frankowych’ wstrzymujących się ze spłatami. Wartość indeksu jakości portfela kredytów mieszkaniowych pogarsza się, a pogorszenie dotyczy także…