Vercom S.A. streszczenie i ocena raportu rocznego 2023

Vercom odnotował kolejny udany rok, osiągając rekordowe wyniki finansowe. Firma z powodzeniem zwiększa skalę działalności na rynku globalnym, koncentrując się na usługach SaaS dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wzrost i rentowność:

 • Dynamiczny wzrost: Vercom odnotował znaczny wzrost zysku brutto na sprzedaży (56% r/r) oraz skorygowanej EBITDA (54% r/r), przekraczając zakładane cele finansowe.
 • Wysoka rentowność: Firma poprawiła marżę brutto na sprzedaży o około 9 punktów procentowych dzięki zwiększeniu udziału wysokomarżowych usług SaaS.
 • Globalna ekspansja: Vercom pozyskał ponad 13 000 nowych klientów, głównie z sektora MŚP, zwiększając bazę klientów do prawie 80 000 na 180 rynkach. Udział sprzedaży zagranicznej zbliża się do 60%.

Innowacje i rozwój:

 • Inwestycje w technologię: Vercom stale rozwija swoje technologie, wprowadzając nowe platformy i funkcjonalności, takie jak MessageFlow dla klientów korporacyjnych oraz lokalizacje językowe MailerLite.
 • Wykorzystanie AI: Firma inwestuje w rozwój funkcjonalności opartych na sztucznej inteligencji, aby zwiększyć zaangażowanie klientów i efektywność komunikacji.

Solidna pozycja finansowa:

 • Wysoka konwersja EBITDA na gotówkę: Vercom osiągnął wysoki poziom konwersji EBITDA na przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (ok. 100%) oraz wolne przepływy pieniężne (ok. 85%), co świadczy o efektywności modelu biznesowego.
 • Niski poziom zadłużenia: Firma obniżyła zadłużenie do poziomu poniżej 0,6x dług netto/EBITDA, co daje przestrzeń do dalszych inwestycji i potencjalnych przejęć.

Perspektywy:

 • Rekordowa dywidenda: Vercom planuje wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości ponad 35 mln zł, co stanowi ponad 50% skonsolidowanego zysku netto.
 • Dalszy wzrost: Firma ma ambitne cele, takie jak osiągnięcie miliona płacących klientów i podwajanie wyniku EBITDA co dwa lata, co wskazuje na duży potencjał dalszego wzrostu.

Podsumowanie:

Vercom jest dobrze prosperującą firmą technologiczną o silnej pozycji rynkowej, wysokim potencjale wzrostu i solidnych fundamentach finansowych. Firma skutecznie realizuje swoją strategię rozwoju na rynku globalnym, koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach i budowaniu trwałych relacji z klientami.

Vercom wydaje się być atrakcyjnym wyborem inwestycyjnym z kilku powodów:

 1. Silne wyniki finansowe: Spółka konsekwentnie osiąga rekordowe wyniki, z dużą dynamiką wzrostu przychodów i zysków. Wysoka marża brutto na sprzedaży i wysoki poziom konwersji EBITDA na gotówkę świadczą o efektywności modelu biznesowego.
 2. Globalna ekspansja: Vercom z powodzeniem rozwija się na rynkach międzynarodowych, co potwierdza rosnący udział sprzedaży zagranicznej. Firma obsługuje klientów na 180 rynkach, co daje duży potencjał dalszego wzrostu.
 3. Innowacyjność: Vercom inwestuje w rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, co pozwala na utrzymanie przewagi konkurencyjnej i lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów.
 4. Solidna pozycja finansowa: Niski poziom zadłużenia daje spółce przestrzeń do dalszych inwestycji, akwizycji i wypłaty dywidendy.
 5. Atrakcyjna polityka dywidendowa: Vercom wypłaca dywidendę w wysokości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto, co jest korzystne dla inwestorów.

Przyszłość spółki:

Biorąc pod uwagę obecne osiągnięcia i strategię firmy, przyszłość Vercom rysuje się obiecująco. Firma planuje dalszy rozwój na rynku globalnym, dążąc do osiągnięcia 1 miliona płacących klientów. Inwestycje w rozwój technologii, w tym sztuczną inteligencję, mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności oferty. Można oczekiwać dalszego wzrostu przychodów i zysków, co przełoży się na wyższe dywidendy dla akcjonariuszy. Dodatkowo, niska wartość zadłużenia daje spółce możliwość realizacji kolejnych przejęć, które mogą przyspieszyć jej rozwój.

Potencjalne ryzyka:

Należy jednak pamiętać o potencjalnych ryzykach, takich jak:

 • Konkurencja: Rynek technologii komunikacyjnych jest bardzo konkurencyjny, co może wpłynąć na tempo wzrostu Vercom.
 • Zmiany regulacyjne: Ewentualne zmiany w przepisach dotyczących komunikacji elektronicznej mogą wpłynąć na działalność firmy.
 • Zależność od kluczowych klientów: Vercom może być narażony na ryzyko utraty istotnych klientów, co wpłynęłoby na wyniki finansowe.

Podsumowanie:

Vercom wydaje się być atrakcyjną inwestycją, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, ambitne plany rozwoju oraz stabilną sytuację finansową. Jednak jak każda inwestycja, niesie ze sobą pewne ryzyko, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji.

Powyższe informacje nie stanowią rekomendacji do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w szczególności rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.1768 t.j. z dnia 2017.09.22), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *