Witaj na BioreKredyt.pl – Twoim źródle informacji o kredytach, oszczędzaniu i inwestowaniu! Naszym celem jest dostarczenie Ci rzetelnych informacji, porad oraz narzędzi, które pomogą Ci w wyborze odpowiednich produktów finansowych oraz optymalizacji swoich oszczędności i inwestycji. Znajdziesz tu artykuły, usługi oraz aktualne oferty kredytów, pożyczek, kont bankowych, lokat, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń i innych produktów finansowych. Porównaj oferty, skorzystaj z narzędzi finansowych i wybierz najlepsze rozwiązania dla siebie.

 • PZU S.A. sprawozdanie za pierwszy kwartał 2024

  W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU za pierwszy kwartał 2024 roku przedstawiono następujące kluczowe wnioski: Wyniki finansowe: Zmiany w strukturze Grupy PZU: Kapitał własny: Ryzyka i niepewności: Pozostałe informacje: Ogólnie rzecz biorąc, Grupa PZU odnotowała solidne wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2024 roku, ale jednocześnie stoi przed szeregiem wyzwań i niepewności związanych z otoczeniem…

 • XTB S.A. streszczenie i ocena raportu rocznego 2023

  W 2023 roku XTB odnotowało dynamiczny rozwój działalności, co przełożyło się na rekordowe wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł 791,2 mln PLN, a przychody 1 588,3 mln PLN. Firma pozyskała rekordową liczbę nowych klientów (312 tys.) i zwiększyła liczbę klientów aktywnych o 51%. Wzrost przychodów był napędzany głównie przez wysoką zmienność na rynkach finansowych i towarowych…

 • Synektik S.A. streszczenie śródrocznego sprawozdania finansowego

  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA za okres od 1 października 2023 roku do 31 marca 2024 roku wskazuje na znaczący wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody ogółem wzrosły o 71%, z 209 477 628,67 PLN do 358 998 766,30 PLN. Ten wzrost jest głównie spowodowany zwiększeniem sprzedaży…

 • Vercom S.A. streszczenie i ocena raportu rocznego 2023

  Vercom odnotował kolejny udany rok, osiągając rekordowe wyniki finansowe. Firma z powodzeniem zwiększa skalę działalności na rynku globalnym, koncentrując się na usługach SaaS dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost i rentowność: Innowacje i rozwój: Solidna pozycja finansowa: Perspektywy: Podsumowanie: Vercom jest dobrze prosperującą firmą technologiczną o silnej pozycji rynkowej, wysokim potencjale wzrostu i solidnych fundamentach…

 • Analiza Projektu Ustawy o Kredytach Preferencyjnych na Start

  Projekt ustawy dotyczący preferencyjnych kredytów hipotecznych #naStart znajduje się na etapie analizy uwag i opinii – poinformował resort rozwoju i technologii w odpowiedzi na interpelację poselską. Jednocześnie resort podał, że uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy zostały zakończone. Obecnie trwa analiza uwag i opinii. Rządowy program #naStart zakłada, że osoby i rodziny, których…

 • Możliwości sztucznej inteligencji w sektorze finansowym

  Wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz związane z tym szanse na rozwój sektora finansowego były jednym z najgorętszych tematów tegorocznego kongresu EKG w Sopocie. O tym, czy już wkrótce będziemy mieli rewolucję w procesach oraz w obsłudze klienta, a także o praktycznym zastosowaniu AI w bankowości, rozmawiamy z Błażejem Szczeckim, wiceprezesem Pekao SA nadzorującym pion Technologii i…

 • Kredyt 2 procent na pierwsze mieszkanie. Senat poparł ustawę

  W czwartek Senat przyjął ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z poprawkami. Ustawa wprowadza m.in. bezpieczny kredyt i konta mieszkaniowe. Ustawa umożliwia również waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start, ogranicza cesję umów rezerwacyjnych i deweloperskich oraz zwiększa roczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne. Przepisy mają na…

 • Hipoteki spłacają się coraz słabiej: gwałtowne pogorszenie

  W marcu 2023 wartość kredytów hipotecznych, które przestały być spłacane terminowo, przekroczyła 700 mln zł. Trend pogorszenia jakości portfela trwa już niemal rok. Przyczyny takiego stanu rzeczy to wysokie stopy procentowe, spadające realne dochody oraz strategie części kredytobiorców 'frankowych’ wstrzymujących się ze spłatami. Wartość indeksu jakości portfela kredytów mieszkaniowych pogarsza się, a pogorszenie dotyczy także…

 • Banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych

  Według raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP), banki zamierzają zaostrzyć kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w 2023 roku. Zaostrzenie warunków wynika z pogorszenia prognoz sytuacji gospodarczej, wzrostu udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych oraz spadku presji konkurencyjnej ze strony innych banków. W drugim kwartale 2023 roku banki planują kontynuować zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla…

 • Czy wprowadzenie kredytu na 2% wpłynie na ceny mieszkań?

  Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapewnia, że program Bezpieczny Kredyt 2% nie wywoła wzrostu cen mieszkań. Program ma wystartować w lipcu, a banki już przygotowują się do jego obsługi. Dzięki dopłatom do rat konstrukcji kredytu, zdolność kredytowa będzie wyższa niż w przypadku standardowych kredytów mieszkaniowych. Minister twierdzi, że skala programu w stosunku do całego…